Terms and ConditionsDoor het gebruik van de website en het bestellen bij Fly’n High gaat u akkoord
met de volgende voorwaarden.


Het gebruik van de website en het plaatsen van bestelling bij Fly’n High is voorbehouden
aan personen van 18 jaar en ouder.


Door het plaatsen van een bestelling bij Fly’n High accepteert u alle verantwoordelijkheid
betreffende de legale status van de producten die u zullen worden toegestuurd.
Alle producten op de website zijn wettelijk toegestaan in Nederland. Wij kunnen echter
geen uitsluitsel geven over de wettelijke status van enig product in enig ander land, omdat
het voor ons niet mogelijk is op de hoogte te zijn van de aldoor veranderde wetgeving in
alle landen. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de wettelijke status van
een product in uw land. U accepteert de verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen
van de wetten, importbepalingen en douanereglementen die in uw land van kracht zijn
alvorens te bestellen en u verklaart dat de invoer van de bestelde producten in uw land
wettelijk is toegestaan. Wij zetten op geen enkele wijze aan tot illegaal gebruik van onze
producten. Wij raden u aan bij twijfel uw advocaat te raadplegen.


Fly’n High garandeert op geen enkele wijze dat de informatie en producten op deze
website verkrijgbaar, toepasselijk of wettelijk is toegestaan buiten Nederland.
De informatie die door Fly’n High wordt verstrekt via deze website, links naar of
van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander
communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit
worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan.
Het gebruik van deze informatie voor verboden activiteiten is geheel op eigen risico.
Fly’n High beweert op geen enkele wijze dat de informatie op deze website
nauwkeurig , volledig of actueel is.


Fly’n High claimt op geen enkele wijze dat zijn producten geschikt zijn voor
het behandelen,genezen of voorkomen van enige ziekte of aandoening.
Fly’n High geeft geen specifieke, medische adviezen.


Gebruik onze smart producten niet wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,
diabetes of enige andere lichamelijk aandoening. Gebruik onze smart producten niet tijdens
zwangerschap of borstvoeding. Gebruik onze smart producten niet in combinatie met
MAO-remmers of enig ander medicijn. Autorijden en het gebruik van zware machines
dient te worden vermeden bij het gebruik van onze smart producten. Raadpleeg bij twijfel
altijd een arts en volg diens adviezen op.
Bewaar onze producten buiten bereik van kinderen.


U accepteert de volledige aansprakelijkheid voor alle letsel, schade, strafmaatregelen die
ontstaan door aankoop, consumptie, gebruik en/of misbruik van een product van Fly’n High.
Het bedrijf en zijn eigenaars, vertegenwoordigers en werknemers zijn niet verantwoordelijk
voor het handelen van klanten.


De verspreiding, publicatie en het gebruik voor commerciële doeleinden is strikt verboden
zonder schriftelijke toestemming van Fly,n High. Alle rechten voorbehouden.